Nutricionista

URI GARCIA

NUTRICIÓ ESPORTIVA

Sobre mi:

 • Grau en nutrició humana i dietètica (UB).
 • Postgrau en farmacologia, suplementació i nutrició en l’esport (UB).
 • Màster oficial en nutrició en l’activitat física i l’esport (UCAM).
 • Màster oficial en fisiologia integrativa (UB).
 • Cineantropometrista nivell 2 (ISAK II)                

nº col·legiat: CAT001194

En què consisteix el servei de nutrició?

  • Entrevista personal i valoració nutricional durant la primera visita. Consisteix en conèixer al client/esportista de manera exhaustiva: els seus horaris de feina/estudis i horaris d’entrenament. Si menja a casa, de tupper, o de restaurant, preferències alimentàries, costums, patologies, objectius, preparació prèvia… Tot enfocat amb l’objectiu d’aconseguir un pla nutricional adaptat al màxim al client per tal d’assegurar la seva acceptació i compliment.

  • Valoració de la composició corporal mitjançant un estudi antropomètric seguint el protocol de ISAK (International Society for the Advancement of Kinanthropometry) per tal de determinar el teixit adipós, muscular i la resta de teixits corporals. Això ens servirà de base per monitoritzar el progrés de l’esportista a nivell de composició corporal, d’una manera molt més precisa i fiable que amb bàscules de bioimpedància. Per esportistes de més alt nivell, podem fer un estudi més exhaustiu, en el qual s’agafen moltes més mesures corporals, per tal de determinar diferents indicadors a nivell de proporcionalitat corporal i poder equiparar amb els esportistes de referència en l’esport practicat pel client.

  • Seguiments periòdics per tal d’avaluar l’adaptació al pla nutricional establert, i la modificació de les parts escaients. Entrega de nous menús en cada revisió per donar més opcions d’àpats a l’esportista i evitar que caigui en la monotonia, i li faci perdre l’interès per seguir la pauta.

  • Seguiments periòdics per tal d’avaluar la composició corporal i assegurar-nos que la pauta nutricional i d’entrenament ens està portant a optimitzar la composició corporal de l’esportista per tal de millorar el rendiment esportiu i aproximar-nos als objectius en el cas que aquests siguin la millora de rendiment.

  • Elaborar pautes de suplementació en cas que sigui necessari.

  • Elaborar pautes nutricionals prèvies a competicions i durant les mateixes. Elaborar les estratègies nutricionals i els avituallaments durant la carrera en esports de llarga durada; pautes d’hidratació i recuperació en esports mixtes o en exercicis intermitents.

  • Contacte via e-mail per tal de solucionar dubtes que vagin sorgint sense necessitat d’avançar la data de les visites de seguiment.

Per a més informació, dubtes, o per a reservar cita contactar directament amb mi mitjançant telèfon o e-mail.

E-mail: urigarciadn@gmail.com

Telèfon: +34 692 80 76 53

Primera visita (1h)

70€

Controls (30 min)

40€