Vocabulari habitual


Aqui tens una mica de vocabulari per a que et puguis començar a familiaritzar amb el Crossfit:

Box: és el recinte on entrenem, on practiquem Crossfit, no és un gimnàs.

WOD: (de l’anglès: Workout Of the Day), és l’entrenament del dia, aquest varia cada dia, mai és igual. Nosaltres el dividiríem en 3 parts. Escalfament, part de força o aprendre una habilitat nova, i part final d’alta intensitat.

PR / RM: és el pes màxim que una persona pot aixecar en una sola repetició d’un exercici concret.

Nom de diferents tipus de WODs (parts d’alta intensitat):

FOR TIME: és el temps que necessitarem per a acabar l’entrenament  marcat.

AMRAP (de l’anglès: As Many Rounds As Possible): realitzarem el màxim nombre de rondes de l’entrenament marcat amb el nombre de minuts que hi haguem posat.

EMOM (de l’anglès Each Minute On the Minute): cada minut realitzarem unes repeticions marcades d’un o més exercicis descansant una part de cada minut, fins a començar el següent on tornarem a repetir aquesta seqüència. Realitzarem això tantes vegades com minuts s’hagi programat aquest.

TABATA: al ritme de la música, realitzarem 8 rondes, on es realitzaran 20 segons de treball i 10 de descans (amb un total de 4 minuts), d’un o varis exercicis marcats fent tantes repeticions com ens sigui possible.


Alguns dels exercicis que practiquem podrien ser els que posem a continuació, però no hi són tots ni de bon tros, ja que necessitaríem molts vídeos per a ensenyar-los tots.

AIR SQUAT

CLEAN AND JERK

SNATCH

WALL BALLS

BOX JUMP

KIPPING PULL-UPS

RING MUSCLE UPS

ROW

DUs